Tung, unë jam

Leonora Ibrahimi

Leonora është anëtare e Komitetit Konsultativ për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit të Kuvendit Komunal të Komunës së Vushtrrisë.

happy married girl

INFORMATA

e dua jeten time

Rreth meje

Leonora Ibrahimi është lindur më 15 Prill të vitit 1992 në qytetin e Vushtrrisë.


Shkollën Fillore dhe atë të mesme e ka kryer në qytetin e lindjes, ndërsa me të përfunduar Gjimnazin, ajo u …

Kërkoni eksperte tË EkologjisË apo tË Mbrojtjes sË Mjedisit?

Aktiviste rinore

Departamenti për mjedis tek YAC

Unë jam anëtare e departamentit për mjedis të Qendrës së Aktivizimit të Rinisë (Youth Activism Center - YAC). Që nga viti 2013 kur YAC, kam kontribuar në këtë departament duke qenë bashkëorganizatore e dhjetëra projekteve në YAC.
Leonora Ibrahimi
Departamenti i Mjedisit YAC
projekte të punuara
0

Hobi

Adhuruese e udhëtimeve

I pëlqen udhëtimet shumë, andaj edhe shpesh bën vizita të ndryshme nëpër shtetet fqinje
Shpesh, pothuajsë çdo 2 ose 3 javë më pëlqen të udhëtojë nëpër Kosovë duke u kënaqur me bukuritë e Kosovës.

Deri më tani kam vizituar 7 vende jashtë Kosovës, Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Turqinë, Austrinë, Francën dhe Greqinë.